DUNG MÔI JOTON® JOTHINNER 401

DUNG MÔI JOTON® JOTHINNER 401 là chất pha loãng dùng để pha sơn JONES®ZINC-S

  • Bề mặt vật liệu: Kim loại
  • Tính năng sản phẩm: Chất pha loãng cho sơn