DUNG MÔI JOTON® JOTHINNER 403

DUNG MÔI JOTON® JOTHINNER 403 là chất pha loãng dùng để pha sơn JOWAY® SICO-300

  • Bề mặt vật liệu: Kim loại
  • Các ứng dụng tiêu biểu: Chất pha loãng dùng để pha sơn JOWAY® SICO-300