DUNG MÔI JOTON® JOTHINNER 308

DUNG MÔI JOTON® JOTHINNER 308 là chất pha loãng dùng để pha sơn JONES®ZINC-P

  • Bề mặt vật liệu: Kim loại
  • Các ứng dụng tiêu biểu: Chất pha loãng dùng để pha sơn JONES®ZINC-P
Call Now Button0966547939