SƠN CÔNG NGHIỆP JOTON® JONES NC

SƠN CÔNG NGHIỆP JOTON® JONES NC là sơn lót gốc nhựa Nitrocellulose (NC) một thành phần gốc dầu được sử dụng để sơn lót bảo vệ cho các vật liệu gỗ, mây, tre.
SƠN CÔNG NGHIỆP JOTON® JONES NC chuyên dùng cho các sản phẩm nội thất và ngoại thất.

Call Now Button0966547939