SƠN CÔNG NGHIỆP JOTON® JOWAY

SƠN CÔNG NGHIỆP JOTON® JOWAY là một loại sơn đặc biệt dùng cho giao thông, gốc nhựa Acrylic. JOWAY® có tính kháng nước, kiềm, xăng dầu và chịu mài mòn cao.SƠN CÔNG NGHIỆP JOTON® JOWAY là một loại sơn đặc biệt dùng cho giao thông, gốc nhựa Acrylic. JOWAY® có tính kháng nước, kiềm, xăng dầu và chịu mài mòn cao.

Call Now Button0966547939