SƠN CÔNG NGHIỆP JOTUN SEAQUANTUM X200

SƠN CÔNG NGHIỆP JOTUN SEAQUANTUM X200

Mô tả sản phẩm

Đây là loại sơn chống hà 1 thành phần có cơ chế thủy phân hóa học độc đáo theo công nghệ silyl methacrylate. Sản phẩm này được tính toán trước để mang lại khả năng chống hà tốt hơn và cung cấp hiệu năng vỏ tàu không thể so sánh được.

Call Now Button0969999249